Przygotowanie dokumentacji pracowniczej

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przygotowanie dokumentacji pracowniczej oraz jej przechowywanie przez określony w ustawie czas. Jednocześnie istnieją konkretne, restrykcyjne przepisy odnośnie tego, w jaki sposób dokumentacja pracownicza ma być przechowywana oraz jakie są obowiązki pracodawcy. Złamanie przepisów grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego właśnie przygotowanie dokumentacji pracowniczej i jej zabezpieczenia warto oddać w ręce profesjonalistów z doświadczeniem w tym obszarze.

Dokumentacja pracownicza – bezpieczne przechowywanie

Termin dokumentacja pracownicza odnosi się do akt osobowych pracownika oraz wszelkich dokumentów jakikolwiek sposób związanych ze stosunkiem pracy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zachowania poufności i ochrony danych osobowych pracownika. Dokumentacja pracownicza musi być zawsze kompletna i integralna, pracodawca odpowiada równie za jej ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie. Ponadto pracodawca ma również obowiązek przechowywania dokumentacji nawet po zakończeniu stosunku pracy przez okres 10 lat.

error: Treść jest chroniona !!