Karta pobytu dla rodziny

Karta pobytu to plastikowa forma potwierdzająca możliwość legalnego przebywania w Polsce. Wniosek, który pozwala na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy powinni złożyć członkowie rodziny cudzoziemca, którzy już przebywają na terenie kraju lub też planują przyjechać do Polski. Karta stałego pobytu może zostać przyznana małżonkowi, małoletniemu dziecku lub jego małżonce. Kwestiami formalnymi może się zająć pełnomocnik upoważniony przez wnioskodawcę.

Karta czasowego pobytu - na jak długo?

Karta czasowego pobytu jest przyznawana na okres niezbędny do zrealizowania powodu pobytu cudzoziemca i/lub jego rodziny w Polsce. Czas obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy waha się od trzech miesięcy do trzech lat. Po upływie czasu, na który udzielone zostało zezwolenie na pobyt, można się ubiegać o jego ponowne uzyskanie. Jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca przebywającego za granicą, to w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia, może występować w jego imieniu pełnomocnik, taki jak nasza agencja.

Stan sprawy - karta pobytu

Stan karty pobytu można wygodnie sprawdzić przez internet. Karta pobytu status online to wygodne rozwiązanie umożliwiające sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się interesujące nas postępowanie. Kiedy cały proces się zakończy i możliwy będzie odbiór karty, należy umówić się na wizytę w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (oddział Urzędu Wojewódzkiego). Można to zrobić telefonicznie lub przez internet.

Karta pobytu - dokumenty

Jeżeli naszą rodziną są osoby posiadające obywatelstwo któregokolwiek kraju UE, EOG lub Szwajcarii, nie ma konieczności ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Jednak karta pobytu dla Ukraińca jest już dokumentem niezbędnym. Jeżeli chodzi o kartę pobytu i dokumenty, które trzeba złożyć muszą one zostać wypełnione w języku polskim lub zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wśród dokumentów muszą się znajdować dwie kopie wniosku (w przypadku cudzoziemców poniżej 13 roku życia – jedna kopia), ważny dokument podróży, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej oraz cztery kolorowe, aktualne fotografie.

error: Treść jest chroniona !!