Karta Polaka

Karta Polaka to zaświadczenie o przynależności do narodu polskiego. Nadaje ona szereg uprawnień, dzięki którym osoba która nie legitymizuje się polskim obywatelstwem, pod niektórymi względami traktowana jest w Polsce na równi z obywatelami tego kraju. Posiadając kartę Polaka, między innymi nie trzeba ubiegać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Co więcej karta Polaka częściowo uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie Polski, odbywania studiów w Polsce, a także do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na zasadach identycznych z obowiązującymi obywateli Polski.

Karta Polaka – kto może dostać?

Należy podkreślić, że karta Polaka nie jest wydawana każdemu, kto się o nią ubiega. Niezbędne jest wykazanie związku z Polską i przywiązania do polskości. Ponadto, aby otrzymać kartę Polaka należy płynnie posługiwać się językiem polskim. Krokiem poprzedzającym otrzymanie karty jest również podpisanie w obecności konsula deklaracji przynależności do Narodu Polskiego.

error: Treść jest chroniona !!