Nadanie numeru PESEL

Każdy obywatel Polski automatycznie otrzymuje numer PESEL zaraz po narodzeniu. Niemniej jednak możliwe jest również nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi. Może to nastąpić w sytuacji, gdy istnieją ku temu odpowiednie podstawy prawne. Pierwszą taką przesłanką jest uzyskanie zameldowania na terenie Polski.

Podstawy do nadania numeru PESEL cudzoziemcowi

Żeby wniosek o nadanie numeru PESEL został rozpatrzony pozytywnie, muszą pojawić się odpowiednie przesłanki natury prawnej. Obcokrajowiec zwykle składa wniosek o uzyskanie PESEL, ponieważ wymaga go ZUS lub jakiś urząd. Obowiązkiem podmiotu wymagającego od cudzoziemca podania numeru PESEL jest podanie argumentacji prawnej, dlaczego numer ten powinien zostać nadany danej osobie. Posiadając takie informacje, cudzoziemcowi pozostaje jedynie złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem prawnym i dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

error: Treść jest chroniona !!