Oświadczenie o powierzeniu pracy przez pracodawcę

Należy pamiętać, że niezbędne zezwolenie na pracę dla cudzoziemca wydawane jest z inicjatywy pracodawcy. Jednym z dokumentów, który musi on złożyć, jest oświadczenie o powierzeniu pracy. W zależności od narodowości pracownika, ilość dokumentów koniecznych do złożenia może być o wiele większa. Natomiast zatrudnianie cudzoziemców z obywatelstwem ukraińskim, rosyjskim, mołdawskim, armeńskim, gruzińskim i białoruskim umożliwia pozwolenie na legalne zatrudnianie cudzoziemców w trybie uproszczonym.

Legalizacja pobytu - oświadczenie o powierzeniu pracy przez pracodawcę

Oświadczenie o powierzeniu pracy przez pracodawcę obecnie może zostać wydane tylko po złożeniu odpowiedniego wniosku za pośrednictwem internetu. Legalizacja pobytu na podstawie zezwolenia na pracę może być uzyskana zarówno na podstawie wniosku złożonego przez cudzoziemca, jak i pracodawcę (w przypadku, w którym obcokrajowiec zmienia pracę). Należy pamiętać, że zezwolenie na pracę dla Ukraińca, oraz osób o obywatelstwach wymienionych wyżej, może zostać wydane w trybie uproszczonym.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Warto zauważyć, że do pracy na terenie Polski uprawniają różnego rodzaju zezwolenia. Wśród nich znajdziemy zezwolenie typu a oraz zezwolenie typu b. Typ a jest pozwoleniem wydawanym dla obcokrajowców pracujących na terytorium Rzeczypospolitej, na podstawie umowy z podmiotem, którego miejsce zamieszkania, oddział, siedziba, zakład lub inna forma działalności zorganizowanej, znajduje się na terenie Polski. Z kolei zezwolenie typu b wydawane jest cudzoziemcom, którzy pełnią w zarządzie funkcję osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub funkcję osoby prawnej w zarządzie firmy będącej spółką kapitałową w organizacji. Legalizacja pracy cudzoziemców na podstawie zezwoleń typu a i b, zawsze jest czasowa. Zezwolenie typu a wydawane jest na okres nie dłuższy niż trzy lata, a typu b na okres trzech lat, chyba, że osoba prawna zatrudnia więcej niż 25 osób. W takiej sytuacji zezwolenie może zostać wydane na okres do pięciu lat.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku wraz kserokopią ważnego dokumentu podróży, dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, dokumentami potwierdzającymi cel pobytu (podany we wniosku) oraz czterech aktualnych, kolorowych fotografii.

error: Treść jest chroniona !!