Przedłużanie zezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wydawane są na czas określony. W przypadku zezwolenia typu A jest to okres do 3 lat, natomiast zezwolenie typu B wydaje się na maksymalnie 5 lat. Jeżeli chcesz, aby Twój pracownik nieposiadający obywatelstwa polskiego ani innego kraju z UE lub EOG nadal u Ciebie pracował, możliwe jest przedłużanie zezwolenia na pracę. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku wraz z określonymi dokumentami.

Formalne przedłużanie zezwolenia na pracę

Wymogi formalne w kwestii przedłużania zezwolenia na pracę są jasno określone. Wniosek można złożyć najwcześniej 90 dni przed upływem ważności zezwolenia. Nie może to jednak nastąpić później niż na 30 dni przed tym terminem. Dokumenty w większości powinny być złożone w oryginale. Co ważne, jeśli są one wypełnione w języku obcym, niezbędne jest wykonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Tym samym przedłużanie zezwolenia o pracę może być kłopotliwe ze względu na kwestie formalne. Jeśli zlecisz nam to zadanie, zajmiemy się wszystkimi tymi kwestiami, wraz z tłumaczeniem dokumentów.

error: Treść jest chroniona !!