Test rynku pracy

Każdy pracownik zatrudniony na terenie Polski, który nie jest obywatelem UE ani żadnego kraju należącego do EOG musi posiadać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Ubieganie się o otrzymanie pozwolenia na pracę dla obcokrajowca leży po stronie pracodawcy. Niemniej jednak to nie jedyny dokument, który musi on uzyskać. Niezbędna jest również pisemna informacja od starosty, czyli tak zwany test rynku pracy. Rzecz w tym, iż zatrudnianie cudzoziemców w 2020 możliwe jest dopiero wtedy, kiedy okaże się, że w rejestrze bezrobotnych nie ma pracownika spełniającego wymagania pracodawcy. Starosta ma 14 dni od złożenia wniosku na udzielenie informacji.

Kiedy test rynku pracy nie jest konieczny?

Istnieją pewne wyjątki, w których test rynku pracy nie jest potrzebny. Zezwolenie na pracę dla Ukraińca lub innego cudzoziemca nie wymaga uzyskania informacji od starosty m.in. wtedy, kiedy dotyczy ono lekarza, trenera sportowego lub cudzoziemiec jest upoważniony do tego, aby reprezentować zagraniczne przedsiębiorstwo w Polsce.

error: Treść jest chroniona !!