Tłumaczenie przysięgłe

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, czy to z Ukrainy czy z innego kraju, wymaga złożenia w urzędzie szeregu dokumentów. Dotyczy to zarówno wnioskowania o zezwolenie na pobyt stały, jak i na pobyt czasowy. Również uzyskanie innych zaświadczeń czy też np. numeru PESEL wymaga złożenia rozmaitych dokumentów. Często dokumentacja wypełniona jest w języku ojczystym cudzoziemca. W takich sytuacjach niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe, gdyż urzędy wymagają składania dokumentacji w języku polskim. W sytuacjach, w których oryginalne dokumenty nie są wypełnione po polsku, wymogiem jest natomiast przetłumaczenie ich właśnie przez tłumacza przysięgłego.

Profesjonalne tłumaczenie przysięgłe

Świadczymy usługę tłumaczenia przysięgłego przez wykwalifikowanych fachowców, posiadających wieloletnie doświadczenie. Dzięki wiedzy i umiejętnościom posiadanym przez tłumaczy przysięgłych zatrudnionych w naszej firmie, gwarantujemy bezbłędne tłumaczenie przysięgłe i brak problemów w procesie składania wniosków w urzędach.

error: Treść jest chroniona !!