Wiza Vander Elst

Przemieszczanie się pracowników w ramach granic UE jest dziś normą. Czasami pracownicy delegowani są na okres kilku tygodni lub miesięcy. Jeżeli dotyczy to cudzoziemca zatrudnionego w danym kraju UE, wymagane może być uzyskanie odpowiednich dokumentów, takich jak np. wiza Vander Elst w przypadku delegowania obcokrajowca do Niemiec. Uzyskanie wizy Vander Elst dla pracownika wymaga nieco wysiłku oraz starannego dopełnienia formalności, przez co zalecamy zlecenie zadania profesjonalistom.

Wiza Vander Elst – jak ją otrzymać?

W celu uzyskania wizy Vander Elst, czyli w uproszczeniu zezwolenia na delegowanie pracownika z kraju trzeciego do pracy w Niemczech, należy złożyć odpowiedni wniosek. Należy zrobić to w odpowiednim dziale Ambasady Niemiec w Warszawie, osobiście, po wcześniejszej rezerwacji terminu. Nie ma możliwości zrobienia tego drogą elektroniczną, pocztową czy też osobiście w konsulacie w innym mieście. Ponadto do wniosku należy dołączyć oryginały wraz z 2 kopiami kilku dokumentów oraz opłatę w wysokości 75 Euro. W przypadku odrzucenia wniosku opłata nie jest zwracana, dlatego warto dopilnować wszelkich formalności.

error: Treść jest chroniona !!