Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, chcąca przez jakiś czas mieszkać w Polsce, musi złożyć dokumenty, upoważniające ją do przebywania na terenie tego kraju. Karta pobytu czasowego wydawana jest osobom, które z różnych względów będą przebywać na terenie Polski przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Karta pobytu wydawana jest zazwyczaj na okres od trzech miesięcy do trzech lat. Sama karta jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dodatkowo, osoba posiadająca taką kartę może wielokrotnie przekraczać granicę, bez konieczności ubiegania się o wizę.

Karta pobytu czasowego - dokumenty i formalności

Jeżeli będzie Ci potrzebna karta pobytu czasowego, dokumenty które musisz złożyć to dwa egzemplarze wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt tymczasowy, cztery aktualne fotografie (w kolorze), ważny dokument podróży (dwie kopie każdej strony wraz z oryginałem do wglądu), potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej oraz dokumenty potwierdzające wskazane we wniosku okoliczności, które są powodem składania wniosku.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty trzeba złożyć osobiście, ponieważ podczas ich składania od kandydata pobierane są odciski linii papilarnych. Kolejną ważną informacją jest to, że karta czasowego pobytu musi być odebrana osobiście przez osobę, dla której została wystawiona.

Miejscem, w którym można się ubiegać o dostanie zezwolenia na tymczasowy pobyt, jest Urząd ds. Cudzoziemców, będący oddziałem placówki wojewódzkiej. Przedłużenie karty pobytu odbywa się poprzez złożenie stosownego wniosku nie później niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dotychczas dokumentu.

Karta pobytu a wyjazd za granicę

Jak wygląda sytuacja karty pobytu i wyjazdu za granicę? Karta tymczasowego pobytu umożliwia przemieszczanie się w strefie Schengen. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że posiadając zezwolenie na czasowy pobyt w Polsce, na każde 180 dni obowiązywania karty pobytu tymczasowego, przynajmniej połowę tego czasu (tj. 90 dni) trzeba spędzić w Polsce.

error: Treść jest chroniona !!