Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca

W zależności od formy oraz czasu pracy w Polsce, zatrudnianie cudzoziemców wymaga uzyskiwania nieco innych zezwoleń na pracę. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oznaczane jest zawszę jedną z liter alfabetu. Najczęściej wydawane są zezwolenia A, B i C.

Formalne przedłużanie zezwolenia na pracę

Jeżeli jako pracodawca zamierzasz zatrudnić cudzoziemca, jesteś zobligowany do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę typu A. Pamiętaj, że obowiązek ten spoczywa na Tobie, a nie na pracowniku. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca jest wymagane w przypadku zatrudniania osób legitymujących się obywatelstwem kraju spoza Unii Europejskiej, strefy EOG oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Tym samym niezbędne jest na przykład zezwolenie na pracę dla Ukraińca. Zezwolenie typu A wydawane jest na czas określony, zależny od rzeczywistych potrzeb. Niemniej jednak nigdy nie jest to okres dłuższy niż 3 lata.

Legalizacja pobytu poprzez uzyskanie zezwolenia typu B jest natomiast niezbędna w przypadku osób zajmujących najwyższe pozycje w strukturze firmy. Oznaczone literą B zezwolenie na pracę cudzoziemca jest niezbędne w przypadku osób pełniących funkcje w zarządzie firmy. Ponadto ich uzyskanie jest niezbędne również w przypadku każdego, kto prowadzi spółkę komandytową, o ile w przeciągu ostatniego roku robił to przez co najmniej 6 miesięcy.

Kiedy niezbędne jest zezwolenie typu C?

Legalizacja pobytu cudzoziemca poprzez wydanie zezwolenia typu C jest wymagane w przypadku pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Obowiązek ten spoczywa na Tobie, jeżeli prowadzisz działalność poza terenem Unii Europejskiej, strefy EOG, Szwajcarią i Wielką Brytanią. Jednocześnie pracownik, którego delegujesz do pracy w Polsce, w placówce Twojej firmy, musi posiadać obywatelstwo państwa spoza wymienionego regionu, aby zezwolenie było wymagane. Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w przypadku pracowników delegowanych wymagane jest wtedy, gdy okres pobytu w Polsce w ciągu roku przekracza 30 dni. Niemniej jednak zezwolenie typu C nie jest potrzebne, jeśli miejsce stałego pobytu cudzoziemca pozostaje za granicą, a w Polsce nie przebywa on w ciągu roku dłużej niż 3 miesiące.

error: Treść jest chroniona !!