Zmiana pracodawcy

Cudzoziemcy przebywający w Polsce w celach innych niż turystyczne muszą posiadać odpowiednie zezwolenie, upoważniające do legalnego mieszkania oraz wykonywania obowiązków służbowych na terenie Rzeczypospolitej. Zatrudnienie obcokrajowców nakłada na pracodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na pracę dla pracowników nieposiadających polskiego obywatelstwa. Zwykle pewne obowiązki spoczywają na pracodawcy również wtedy, kiedy zatrudnia on cudzoziemca zmieniającego miejsce zatrudnienia, mimo że ono również znajdowało się na terenie Polski.

Zatrudnianie obcokrajowców z wizą i bez

Zmiana pracodawcy przez cudzoziemca może wymagać uzyskania ponownego pozwolenia na pracę. W przypadku, w którym osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa ma ważną wizę upoważniającą do podjęcia legalnej pracy, nie ma konieczności ubiegania się o nową wizę. Jeżeli natomiast cudzoziemiec posiada tylko pozwolenia czasowe na pobyt i pracę, konieczne będzie ponowne wystąpienie o uzyskanie takiego zezwolenia, w momencie, w którym cudzoziemiec będzie zmieniał pracę.

Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - obowiązki pracodawcy

Warto jednak wiedzieć, że zatrudnianie cudzoziemców nakłada pewne obowiązki na pracodawcę. Oznacza to, że jeżeli podstawą przebywania na terenie Rzeczypospolitej, jest pozwolenie na pracę, to obcokrajowiec nie musi ubiegać się o ponowne uzyskanie zezwolenia. Obowiązek taki ma natomiast nowy pracodawca obcokrajowca, który powinien uzyskać pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, a następnie zawrzeć z nim pisemną umowę. Stary pracodawca winny jest natomiast rozliczenia się z pracownikiem. Następnie powinien on zwrócić swój egzemplarz umowy do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Obowiązki pracownika

Jeżeli cudzoziemiec przebywający w Polsce, posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w Rzeczypospolitej Polskiej, to jest zobowiązany do samodzielnego kontaktu z wojewodą. Zarówno w przypadku utraty, jak i zmiany pracy. W przypadku utraty pracy, obcokrajowiec musi poinformować o tym fakcie wojewodę w przeciągu 15 dni roboczych. W przypadku zmiany pracy należy złożyć wniosek o ponowne wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę w ciągu 30 dni od utraty dotychczasowego zatrudnienia. Wyjątek stanowi posiadanie jednolitego zezwolenia ze względu na pracę w agencji tymczasowej – wówczas zezwolenie można zmienić i nie trzeba się ubiegać o przyznanie nowego.

error: Treść jest chroniona !!